Events Calendar

SoMe Workshop
Tuesday 10 March 2020, 08:00am - 10:00pm
Hits : 247

Note: This is a Danish event. If you would like to know if it is possible to participate in English, please contact the organizer.

Please, see the English version below.


 

SoMe Workshop

 

Sted: Sønderborg Iværksætter Service, Ellegaardvej 36, 6400 Sønderborg

Dato: 10.03.2020

Tidspunkt: 08:00 - 10:00

 

Indhold i SoMe Workshoppen

Vi går i dybden med både Facebook og Instagram, da disse platforme hænger sammen. Du får en grundig introduktion til både den organiske del og annonceringsdelen.

Videoannoncer bliver lader dig vise dit produkt, din service eller dit brand på en virkningsfuld måde. Vi vil snakke om, hvordan du kan oprette videoannoncer, hurtigt fange folks opmærksomhed, nemt lave videoer a 15 sekunder varighed eller mindre, der  fortælle om dit produkt eller historie. Videoannoncer vises på Facebook og Instagram.

 

Videoannoncering er det nye sort…

Videoannoncer er en unik måde at sende dig budskab på. Den stil og tone, som  kendetegner din virksomhed, kan du genspejle i dine videoer. De kan være personlige eller dokumentere faglige kompetencer og i en video kan du tydelig forklare, hvorfor dit produkt eller service er det rigtige valg for din målgruppe.

 

Underviser

Henrik Lindegaard fra BYRO leder dig igennem workshoppen og du bliver også inviteret til at deltage i en Facebookgruppe for SoMe Workshop-deltagere. I denne gruppe, kan du løbende gå i dialog om og stille spørgsmål om SoMe emner eller udfordringer.


 

HUSK PC.

 

 

  

Flere informationer       Tilmelding 

 


 

SoMe Workshop

 

Where: Sønderborg Iværksætter Service, Ellegaardvej 36, 6400 Sønderborg

When: 10.03.2020, 08:00 - 10:00

  

Content in the SoMe Workshop

We go into depth with both Facebook and Instagram as these platforms are interconnected. You get a thorough introduction to both the organic part and the advertising part.

Video ads will let you showcase your product, service or brand in an effective way. We will talk about how to create video ads, quickly capture people's attention, easily make videos of 15 seconds duration or less that tell about your product or story. Video ads appear on Facebook and Instagram.

 

Video advertising is the new variety…

Video ads are a unique way to send you a message. The style and tone that characterizes your business can be reflected in your videos. They can be personal or document professional skills and in a video you can clearly explain why your product or service is the right choice for your target audience.

 

Teacher

Henrik Lindegaard from BYRO guides you through the workshop and you are also invited to join a Facebook group for SoMe Workshop participants. In this group, you can continuously engage in dialogue about and ask questions about SoMe topics or challenges.

   

 

REMEMBER YOUR PC.

 

More information       Registration 

 

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.